Clicker training

Bij Boxerkringgroep Flevoland wordt gebruikt gemaakt van / getraind met de Clicker. Wat is nu precies een clicker en wat is het voor de hond!

 Clicker;
Plastic doosje met metalen plaatje. Kort duidelijk geluid.
Geluid: geen speciale betekenis.
Geluid koppelen aan primaire beloning voer → positieve betekenis.
Klassieke conditionering.

“CLICK” IS DUS EINDE OEFENING – NA EEN “CLICK” ALTIJD BELONEN.

Tijdens de eerste les wordt uitgelegd hoe de clicker aangeleerd wordt c.q. te gebruiken is

Voorwaarden om met een clicker te kunnen opvoeden en/of trainen:
Wanneer de hond de associatie gelegd heeft, kan de clicker gebruikt worden.
De clicker wordt dan gebruikt voor positieve bekrachtiging.
Als de hond het gewenste gedrag vertoont, click en altijd een beloning.

Niet zomaar beginnen, de geleider zal de hond moeten leren wat de click betekend.

Waarom werken met belonen:

De hond kan “bedenken / ontdekken”voor welk gedrag de click is geweest, dit gedrag zal de hond gaan herhalen want het leverde iets op (beloning).

Een goede beloning is een beloning die door de hond als zodanig ervaren wordt.

Het soort voer en de manier waarop de hond dit krijgt aangeboden, geven de hond een verschillend gevoel. Dit kan uiteenlopen van OKEE tot WAANZINNIG GEWELDIG.

Een aantal soorten voer op een rijtje gezet:

*  Gewoon brokje – Maaltijd
*  Kleine speciale beloningsbrokjes
*  Stukje kaas of hondenworst, gekookte kip, knakworst, gedroogde long enz.enz.

De manier van aanbieden kan ook variëren:

* Voer uit de hand geven
* Voer weggooien
* Meerdere brokjes uit de hand geven met stembeloning
* Jackpot
* Voedselcircuit

Wat “zegt”de hond via zijn lichaamstaal (houdingcommunicatie) en met zijn gedrag ?

Het is wenselijk dat de begeleider basiskennis over de hond opdoet: bijv. hoe leert de hond / de ervaring van de hond kan zijn prettig of onaangenaam zijn.

Het gedrag van de hond wordt hierdoor beter voorspelbaar en je kan er bewust invloed op gaan uitoefenen. Het wordt bovendien eenvoudiger om de click op het exact juiste moment te laten horen.

Exacte timing is belangrijk !

Hierdoor wordt duidelijk welk gedrag precies gewenst is. De bijbehorende beloning komt erna. De hond zal uit zijn positie komen om zijn beloning op te halen.

Je moet je hond kunnen “lezen”:

Motivatie: is de hond nog gemotiveerd om verder te proberen of stopt hij ermee.
Stress: stress-signalen; het wordt de hond teveel.

 Clicker gebruik: gebruik van een lichte mate van stress bij de hond

Oefening opbouw:
Begin met kleine stapjes, ga steeds iets hoger. Om succesvol te clickeren is het goed om de oefeningen in stapjes op te delen. Dat betekend dat je op gezette tijden niet meer clickt voor het gedrag dat daarvoor nog wel een click en beloning opleverde. De hond raakt gefrustreerd: “waar blijft de beloning ?” Hij zal nu harder gaan proberen alsnog zijn beloning te bemachtigen  en dat is precies wat je wilt. Een beetje stress is dus niet erg, zolang die maar niet zo groot wordt dat dit het leven van de hond blokkeert. De geleider moet de stress herkennen en kunnen inschatten wanneer het teveel wordt. Vervolgens is het aan de instructeur om de oorzaak te ontdekken en oplossingen aan te dragen.

Wanneer je clickt besluit je om de hond te laten nadenken / uitzoeken eventueel voor minder resultaat.

GOED CLICKEREN IS EEN UITDAGING !

Voordelen van het gebruik van de clicker:

* Honden vinden het erg leuk om te “werken”voor de clicker.

* Wanneer je op het juiste moment clickert is het voor de hond duidelijk welk gedrag precies een beloning oplevert.

* Een click betekend altijd iets lekkers.

* Het geluid van de clicker is neutraal – er klinkt geen emotie in door.

* Iedere beloning klinkt ook echt als een beloning.

* Ook de geleiders vinden het leuk; je gaat begrijpen hoe de hond “leest” en hoe je dat in je voordeel kunt gebruiken. Hierdoor kan je bewuster omgaan met het gedrag van je hond.

* Met behulp van de clicker leert een hond relatief snel.

* De snelle resultaten werken motiverend voor de geleider.

* Hoe meer gedrag de hond heeft geleerd met behulp van de clicker, hoe sneller hij nieuw gedrag aanleert – stimulans.

Nadelen van het gebruik van de clicker:

* Het is moeilijk om op precies het goede moment te clickeren.

* Clickertraining vraagt bovendien veel inzicht van diegene die ermee bezig zijn.

* Een hond vertoont vaak gelijktijdig meerdere gedragingen. Voorbeeld: een hond komt en blaft; komen is oké, blaffen niet. Voor welk gedrag heb je nu eigenlijk geclickt ? Hoe nu verder ? Hoe kun je de verschillende gedragingen splitsen.

Hoe gaan we de clicker gebruiken en waarom ?

Freestyle clickeren = clickeren voor toevallige gedragingen van de hond.

Je gaat dit gedrag “shapen” (=langzaam opbouwen/vormgeven van een gedrag m.b.v. een beloning. Je laat de hond zijn gang gaan en clickt als hij iets doet wat een beetje in de richting komt van het eindresultaat dat je voor ogen hebt – Click – Beloning. Als de hond weer een beloning wil, zal hij proberen nogmaals de click te veroorzaken. Wat deed ik net ? Als hij het weer doet – Click – Beloning. Stap voor stap breid je dit uit. Verloopt een fase goed dan leg je de lat iets hoger; de hond moet nu nog harder zijn best doen: Bingo ! Zo kan je naar het eindresultaat gaan werken. Koppel er een commando aan. Vervolgens click je alleen nog maar als het betreffende gedrag op jouw commando wordt uitgevoerd. Onder commando plaatsen van het gedrag is nodig anders blijft de hond doorgaan.

Het grote voordeel van Freestyle clickeren is dat de hond zich erg bewust wordt of is van zijn gedrag als hij de click hoort. Zijn ontdekkingsvermogen ontwikkeld.

 Manipulerend clickeren: Bij manipulerend clickeren wacht je niet tot de hond “spontaan”een gedrag uitvoert, maar ga je gedrag uitlokken zodat je sneller komt waar je wezen wilt. Je kunt manipuleren m.b.v. voer of een “target”. Een target moet je de hond eerst aanleren.

Het is belangrijk dat je niet te lang in een fase blijft hangen, snel een stapje verder gaan. Je ondersteunt de hond met “Ga door”of “Foutje”.

In het kort kan je de volgende stappen onderscheiden:

a)       Gedrag uitlokken en hiervoor clickeren.

b)       Gedrag eventueel shapen naar het gewenst einddoel / gedrag.

c)       Commando koppelen aan het eindgedrag.

d)       Gedrag alleen belonen als het op commando wordt uitgevoerd.

e)       Overgaan op interval beloning.

Wanneer je manipuleert met voer is het de bedoeling dat dit zo kort mogelijk gebeurt.

Bewust → Click – niet voer.

Belangrijk bij het shapen met de clicker:

Bij het shapen van een oefening met de clicker geldt de volgende opbouw:

  1. In de juiste beweging / houding / positie lokken met alle benodigde hulp.
  2. Commando toevoegen.
  3. Handhulp / manipuleren afbouwen.
  4. Clicker afbouwen.

Tot slot nog een belangrijk advies:

Altijd een trainingssessie beëindigen op een moment dat het goed gaat !!!!