UV-examen

UV staat voor uithoudingsvermogen. Tijdens dit examen moet de hond met een minimum snelheid van 12 en een maximum van 15 km per uur 20 kilometer naast de fiets afleggen.

Na 7 km en na 15 km vindt een pauze van 15 resp. 20 minuten plaats, tijdens welke pauze de honden wat mogen drinken en de keurmeester de toestand van de honden kan controleren (o.a. hartslag, voetzolen). Na voltooiing van de 20 kilometer moeten de honden na wederom een kwartier pauze nog een stukje gehoorzaamheid lopen, zodat de keurmeester nogmaals kan constateren dat de honden in een dusdanige conditie zijn dat ze snel van alle inspanningen herstellen.

Examenreglement UV-examen

(Examenreglement van Commissie Werkhonden ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland)

Loopoefening:

Het afleggen van een afstand van 20 km in een tempo van 12 – 15 km. per uur.

De aan de halsketting aangelijnde hond moet aan de rechterzijde van de geleider naast de fiets lopen. Een te haastig tempo dient vermeden te worden. De lijn moet niet te kort worden gehouden, opdat de hond zichzelf steeds aan het tempo kan aanpassen. Licht trekken door de hond aan de lijn is niet foutief, wel echter het voortdurend achterblijven van de hond.

Nadat een afstand van 8 km is afgelegd, wordt een pauze van 15 min. gegeven. Gedurende deze rust controleert de keurmeester in hoeverre de honden vermoeidheidsverschijnselen vertonen. Honden die een zeer vermoeide indruk maken, worden van het examen uitgesloten.

Na de pauze moet een afstand van 7 km worden afgelegd, waarop een rustpauze van 20 min. volgt. Gedurende deze pauze moet de hond de gelegenheid gegeven worden zich vrij en ongedwongen te bewegen. De keurmeester controleert ook nu de honden op vermoeidheid en eventuele stukgelopen voetzolen. Oververmoeide honden en honden die hun voetzolen hebben stukgelopen, moeten van verdere deelname worden uitgesloten.

Na de pauze van 20 min moeten de laatste 5 km worden afgelegd. Hierna is er een pauze van 15 min., waarin weer de honden de gelegenheid moet worden gegeven zich vrij en ongedwongen te bewegen. De keurmeester onderzoekt nogmaals in hoeverre de honden oververmoeid zijn en of zij eventueel hun voetzolen hebben stukgelopen. De keurmeester en de examenleider begeleiden de honden op de fiets of in de auto. Om honden, die de prestaties niet kunnen volbrengen, te verzorgen en mee te nemen, is het gewenst een auto ter begeleiding van de honden mee te laten rijden, waarbij evt. ook een reserve fiets meegenomen kan worden.

Een hond, die blijk geeft elk temperament of iedere hardheid te missen, buitensporige vermoeidheidsverschijnselen vertoont of het tempo van ca. 12 km per uur niet kan volhouden, integendeel aanzienlijk meer tijd voor deze prestatie nodig heeft, moet worden afgewezen.

Gehoorzaamheidsoefening:

In aansluiting op de loopoefening, na de pauze van 15 min, moeten de geleiders zich op aanwijzing van de keurmeester met hun honden aan de voet opstellen voor de gehoorzaamheidsoefening. Iedere geleider moet met zijn hond daarbij de oefening “vrij volgen” tonen. De oefening mag ook aan de lijn uitgevoerd worden en moet geschieden volgens de bepalingen van IPO I; er wordt echter niet geschoten en niet door de groep gevolgd.

Het gebruik van een z.g.n. “Springer” is toegestaan.

Toelatingsbepalingen: minimale leeftijd: 16 maanden – maximale leeftijd: 6 jaar. Houdt u er rekening mee dat bij het examen een rashondenlogboek nodig is?

Klik hier voor het Trainingsschema