VZH

Wat is VZH?

VZH staat voor VerkeersZekere Hond.

Mocht u door willen gaan met IGP of Speuren dan dient u dit (landelijk erkend) examen behaald te hebben. U zult voor dit examen, wat door een erkende keurmeester zal worden afgenomen, een werkhonden- of rashondenlogboek nodig hebben. Tijdens dit examen loopt u een, vooraf, vastgesteld programma (op het verkeersgedeelte na).

Onderstaand de beschrijving van de oefeningen overgenomen van de
“Commissie WerkHonden”.

Voor de oefeningen en het loopschema’s hebben we uiteraard ook een printversie gemaakt: OefeningenLoopschema

V.Z.H.          –   VerkeersZekere Hond

De test over “gedrag en kennis van zaken voor de geleider” wordt in Nederland op dit moment nog niet ingevoerd.

 Algemeen.

Toegelaten tot het VZH examen zijn alle honden zonder onderscheid. Ze moeten echter wel geregistreerd en controleerbaar zijn. De minimum leeftijd is 15 maanden. Er dienen minstens vier deelnemers te zijn, indien het examen gecombineerd wordt met andere disciplines moeten minstens vier honden aan treden in de combinatie welke men voor die wedstrijd samen stelt. Maximum is 36 eenheden.

De onbevangenheid proef.

Voor de toelating tot deelname dienen de honden de onbevangenheidproef te ondergaan. Hier dient de controle op de identiteit te worden gecontroleerd. Tat/Chip. Honden welke niet kunnen worden gecon-troleerd kunnen niet deel nemen aan het examen. De beoordeling loopt door het gehele examen door, honden die de onbevangenheidproef niet doorstaan zijn van het examen uit te sluiten.

Indien een HD de eerste tests doorstaan heeft zonder probleem en later in het VZH examen toch nog karakter zwakte vertoont kan de AK de HD alsnog uitsluiten en in het (ras)hondenlogboek volgende notitie plaatsen, “Onbevangenheid proef niet doorstaan”. De schotvastheid wordt tijdens het VZH examen niet getest.

Beoordeling:

Honden welke in het eerste deel, op het terrein geen 70% der punten behaalden worden niet toegelaten in deel B (verkeer). Aan het einde van het examen worden geen punten aangegeven, enkel de melding Ge-slaagd of Afgewezen. Het examen geld als geslaagd indien in het eerste deel 70% van de punten werd behaald en als de AK oordeelt dat de combinatie geslaagd is in het deel verkeer.

Het is de AK echter toegestaan dat, indien de organisator dit wenst, een volgorde op te stellen.

Het resultaat van dit examen is niet gelijk aan het reglement op de selecties, fokken en/of tentoonstellin-gen van de aan het FCI aangesloten leden.

Het VZH examen is naar believen te herhalen. Het examen is, ongeacht het resultaat in het (ras)honden-logboek te vermelden.

A) Deel op het oefenterrein. Puntenaantal: 60.

Iedere oefening begint en eindigt met de basispositie. De HD zit aan de linker zijde, recht, rustig en opmerk-zaam naast de HG met het rechterschouderblad op kniehoogte. Het innemen van de basispositie is bij het begin van de oefening slechts eenmaal toegestaan. In de BP staat de HG in sportieve houding. De houding met gespreide benen is niet toegelaten. De eind BP van de vorige oefening kan als BP voor de volgende oefening gelden. Lichaamsinwerkingen door de HG zijn niet toegelaten, indien zij worden toegepast heeft dit puntenaftrek tot gevolg. Het in het bezit hebben van driftopwekkende middelen of speeltuigen is niet toegelaten. Kan de HG door een lichamelijke handicap de HD een oefeningsdeel niet uit voeren, dan dient hij dit vooraf aan de AK te melden. Laat deze handicap de HG niet toe de HD aan de linkerzijde te voeren dan kan dit aan de rechterzijde gebeuren.

De AK geeft de aanwijzing voor het begin van de oefening. De rest zoals, keerwendingen, halt houden, wisselen van pas enz. worden zonder aanwijzing van de AK uitgevoerd. Het is de HG echter toegestaan deze aanwijzingen te vragen.

Het kort belonen van de HD is na elke beëindigde oefening toegestaan. Daarna kan de HG een nieuwe basispositie in nemen. Tussen belonen en aanvang van de volgende oefening is een duidelijke pauze van 3 seconden aan te houden. Tussen de oefeningen moet de HD vrij volgend naast de geleider mee genomen worden.

1. Lijnvolgen (15 Punten)
Commando: „Volg of Voet“

Vanuit basispositie moet de aangelijnde of aan een borsttuig voorgebrachte HD op het commando „Volg of Voet“ zijn HG opgewekt volgen. De ketting mag niet op strop ingesteld worden.

De basispositie moet worden ingenomen op het moment dat de tweede HG de basispositie voor de oefening afliggen met afleiding ingenomen heeft. Vanaf dit moment begint voor beide HG de beoordeling.

In rechte lijn dient de HG 50 passen te lopen, zonder halt te houden. Dan maakt de HG een keer-wending en na 10 à 15 passen gaat hij over in looppas en daarna in langzame pas, dit is telkens tenminste 10 passen te tonen. In gewone pas is daarna tenminste een linkse en rechtse hoek plus een keerwending te tonen. De HD volgt steeds met het rechterschouderblad ter hoogte van de linkerknie van de HG. Hij mag niet, voordringen, achter blijven of zijdelings afwijken. De keerwending is door de HG linksom uit te voeren, 180 graden. Hierbij zijn twee varianten mogelijk:

1. De HD gaat met een rechtswending achterom de geleider;
2. De HD maakt een linkerkeerwending van 180 graden op de plaats.

Tijdens het examen is maar één variant toegestaan.

Enkel bij vertrek en verandering van pas is een commando toegestaan. Bij halt houden moet de HD snel en zonder inwerking van de HG gaan zitten. De HG zal bij het halt houden zijn basispositie niet wijzigen, in het bijzonder in de richting van de eventueel zijdelings zittende HD. De lijn is gedurende het volgen in de linker hand te houden en moet doorhangen. Op aanwijzing van de AK gaat de HG met zijn HD door een groep van ten minste vier personen. In de groep moet de HG ten minste eenmaal halt houden in de nabijheid van een persoon.

Achter blijven, voordringen, zijdelings afwijken door de HD en/of treuzelen bij de keerwendingen door de HG is foutief.

Groep.

Het volgen door de groep is tijdens het lijn volgen en vrij volgen te tonen. Daarbij dient de HG in achtvorm de om de personen heen te lopen. Het is verplicht tijdens elke doorgang eenmaal halt te houden in de nabijheid van een persoon. Het is de AK vrijgesteld om een herhaling van de oefening in de groep te eisen. Het belonen van de HD is enkel na het verlaten van de groep in de oefening in de afsluitende basispositie toegestaan.

2. Vrij volgen (15 Punten)
Commando: „Volg of Voet“

Op aanwijzing van de AK wordt de HD in basispositie afgelijnd. De HG hangt de lijn over de schouder of steekt ze in zijn zak ( telkens langs de van de HD afgewende zijde) en begeeft zich met zijn vrij volgende HD terug in de personen groep om daar minstens eenmaal halt te houden. Na het verlaten van de groep neemt de HG kort de basispositie in en begint met de volgende oefening, analoog met de regels in oefening 1.

3. Oefening „Zit“ (10 Punten)
Commando: „Zit“

Vanuit basispositie gaat de HG met zijn vrij volgende HD en met het commando “Volg of Voet” recht door, na 10 à 15 passen neemt de HG de basispositie aan en geeft het commando “Zit” en loopt 15 passen door en draait zich om in de richting van zijn HD. Op aanwijzing van de AK gaat de HG terug naar zijn HD en neemt aan zijn rechter zijde de basispositie in. Indien de HD in plaats van te zitten gaat liggen of blijft staan worden hiervoor 5 punten afgetrokken.

 4. Afleggen met voorroepen (10 Punten) 
Commando: „Af“, „Hier“, „Voet“

Vanuit basispositie gaat de HG met zijn HD en met het commando “Volg of Voet” recht door. Na ten minste 10 à 15 passen neemt de HG de basispositie in en geeft het commando “Af” en loopt daarna 30 passen door en draait zich om in de richting van zijn HD en blijft stil staan. Op aanwijzing van de AK roept de HG zijn HD met het commando “Hier of de naam van de hond”. De HD moet opgewekt en snel naar de HG komen en dicht voor hem gaan zitten. Op het commando “Voet” moet de HD snel en recht in de basispositie gaan zitten. Indien de HD blijft staan of gaat zitten worden 5 punten afgetrokken.

5. Afleggen onder afleiding (10 Punten)
Commando: „Volg of Voet“, „Af“, „Zit“

Bij het begin van de afdeling A van een andere HD legt de HG zijn afgelijnde HD met het commando “Af” op een door de AK aangeduide plaats uit basispositie af en laat zijn HD zonder de lijn of eventuele andere voorwerpen achter. Daarna gaat de HG zonder om te kijken en steeds in het zicht van de hond blijvend 30 passen van de HD weg en blijft met de rug naar de HD rustig staan. De HD moet zonder inwerking van de HG rustig blijven liggen gedurende de tijd dat de werkende HD oefeningen 1 – 4 uitvoert. Op aanwijzing van de AK gaat de HG aan de rechterzijde van zijn HD staan. Na 3 sec moet de HD op aanwijzing van de AK en op het commando “Zit” de basispositie aannemen.

Onrustige houding van de HG evenals andere inwerkingen, onrustig liggen door de HD, te vroeg opstaan of zitten bij ophalen leiden tot puntenaftrek. Gaat de HD staan of zitten maar blijft op zijn plaats, dan volgt een deel beoordeling. Verlaat de HD de plaats met meer dan 3m voor einde van oefening 2 van de werkende HD, dan is de oefening met 0 punten te waarderen. Komt de HD de HG tegemoet bij het ophalen dan volgt een aftrek tot 3 punten.

 B) Proef in het verkeer.

Algemeen:

De hiernavolgende oefeningen vinden plaats buiten het oefenterrein in een geëigende omgeving. De AK bepaalt met de WL waar en op welke manier de oefeningen in het verkeer (op straten, wegen en plaatsen) zullen verlopen. Het verkeer mag hierbij niet verstoord worden.

De uitvoering van het gedeelte in het verkeer mag niet op een oppervlakkige manier gebeuren. Punten worden voor de afzonderlijke oefeningen in dit deel niet gegeven. De totale algemene indruk welke de AK over het gedrag van de HD heeft bepaald of hij slaagt of niet.

De hiernavolgende omschrijvingen van de oefeningen zijn suggesties en kunnen door de AK worden aangepast. De AK kan indien hij dit noodzakelijk acht een bepaalde oefening laten herhalen of variëren.

Uitvoering. 

1. Ontmoeten van personen.

Op aanwijzing van de AK volgt de HG met zijn HD op het voetpad een bepaald traject. De AK volgt het team op een gepaste afstand. De HD dient aan de linker kant met de schouder op kniehoogte van de HG, gewillig te volgen met doorhangende lijn. Tegenover voetgangers en ander verkeer heeft de HD zich onverschillig te gedragen. Op zijn weg wordt de HG door een voorbijlopende persoon de pas afgesneden. De HD heeft zich neutraal en onbevangen te gedragen. De HG met zijn HD gaan dan in een groep van ten minste 6 personen. In de groep spreekt de HG iemand aan en geeft hem een handdruk. De HD moet zich op teken van de HG rustig naast hem te zitten of gaan liggen en moet zich gedurende dit kort oponthoud rustig gedragen.

2. Gedrag tegenover een fietser.

De HG gaat met zijn aangelijnde HD op een bepaald traject en wordt ingehaald door een fietser die daarbij de bel laat rinkelen. Op een grote afstand draait de fietser en komt de HG tegemoet gereden. Dit voorbij rijden dient zo te gebeuren dat de HD zich tussen de HG en de fietser bevind. De aangelijnde HD heeft zich tegenover de fietser rustig te gedragen.

3. Gedrag tegenover auto’s.

De HG gaat met zijn aangelijnde HD meerdere auto’s voorbij. Daarbij wordt één der auto’s gestart. Bij een andere auto slaat men een deur dicht. Terwijl de HG met zijn HD verder gaat stopt een auto naast hen en de chauffeur draait het raampje open en vraagt een inlichting aan de HG. De HD dient op aangeven van de HG rustig te gaan zitten of te gaan liggen. De HD dient zich rustig te gedragen tegenover verkeer en de daarbij horende geluiden.

4. Gedrag tegenover joggers of inline skater.

De HG loopt met zijn aangelijnde HD op een rustige weg. Tenminste twee joggers lopen hen voorbij zonder hun tempo te verminderen. Als de joggers uit het blikveld verdwenen zijn komen opnieuw twee joggers de HD tegemoet zonder hun snelheid te minderen. De HD hoeft niet correct te volgen maar mag de joggers ook niet hinderen. Het is toegestaan dat de HG zijn HD bij het voorbijlopen in zit of af positie brengt. In plaats van de joggers kunnen ook twee inline – skaters ingezet worden.

5. Gedrag met andere honden.

Tegenover een voorbijkomende en een tegemoetkomende HD van een andere HG moet de HD zich neutraal gedragen. De HG kan de HD bij het voorbijlopen van de andere HD in zit of af positie blijven.

6. Gedrag van een in het verkeer alleen achtergelaten HD. Gedrag tegenover dieren.

Op aanwijzing van de AK loopt de HG met zijn aangelijnde HD op een rustige weg. Na een korte wandeling houdt de HG halt en bevestigt de lijn aan een boom een ring of iets dergelijk. De HG gaat uit het zicht van de HD. De HD mag staan zitten of liggen.

Tijdens de afwezigheid van de HG loopt een voorbijganger met aangelijnde HD op een afstand van 5 passen voorbij

De alleen gelaten HD moet zich tijdens de afwezigheid van de HG rustig gedragen. De HD moet de voorbij lopende HD zonder deze te provoceren (trekken aan de lijn en of aanhouden blaffen etc.) of te willen bijten te laten passeren. Op aanwijzing van de AK wordt de HD door de HG opgehaald.

Bemerking.

Het is aan de dienstdoende AK om te beslissen of hij alle oefeningen op dezelfde plaats laat uitvoeren of dat voor bepaalde oefeningen een andere locatie wordt opgezocht.